Zerówka

W przedszkolu Baby English Academy zapewniamy wysoki poziom realizacji programu przygotowania Dziecka do pierwszej klasy, oprócz tego stały kontakt z językiem angielskim.

Realizowany przez nas program dydaktyczno-wychowawczy jest zgodny z zgodny z podstawą programową MENiS, dodatkowo dużą wagę przywiązujemy do kształcenia matematycznego oraz ruchowego, zmierzającego do prawidłowego rozwoju motoryki dużej i małej u dziecka. Wiadomo – w zdrowym ciele – zdrowy duch!

Oprócz realizacji podstawy programowej, która ma za zadanie przygotować Dziecko do dobrego startu w szkole, oferujemy naszym podopiecznym zajęcia z Matematyki Dziecięcej pani prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz zajęcia z elementami Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.

Jakie zajęcia oferujemy?

Język Angielski od „hello” po „good bye”, codziennie ! Native Speaker jest z nami większość dnia.

 • Zajęcia Rytmiczno – Muzyczne
 • Zajęcia z elementami Integracji Sensoryczej – profilaktyczne grupowe ćwiczenia sensoryczne
 • Zabawy z Mową – profilaktyczne grupowe ćwiczenia logopedyczne
 • Zajęcia Ceramiczne
 • Zajęcia Taneczne
 • Bajki – Pomagajki
 • Klub Podróżnika
 • Klub Miłośnika Przyrody
 • Klub Małego Kucharza
 • Kółko Teatralne (opcja)
 • Kółko Szachowe (opcja)
 • Judo (opcja)

Wszystkie zajęcia (oprócz opcjonalnych) są w ramach czesnego. Zapewniamy Dzieciom bezpłatne badania przesiewowe w kierunku terapii logopedycznej i sensorycznej (dalsza terapia jest opcjonalana).

Dzięki trosce i zaangażowaniu naszych nauczycieli, anglistów i specjalistów, Dzieci są przygotowane na nowe szkolne wyzwania, pewne siebie a przede wszystkim zadowolone i otwarte na świat zarówno w szkołach polskich jak i dwujęzycznych !

W okresie wakacyjnym mogą wystąpić przerwy w poszczególnych zajęciach ze względu na urlopy. Pełna lista zajęć dodatkowych na dany miesiąc jest przedstawiana Rodzicom na początku każdego miesiąca.