Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

Język Angielski – od „hello” po „good bye” – codziennie!

Co to oznacza? Prowadzimy naukę języka angielskiego metoda immersji, czyli zanurzamy Dzieci w języku obcym, otaczamy je językiem nie tylko podczas bloków zajęciowych (1 - 2 bloki dziennie, codziennie) ale także podczas codziennych aktywności - zabawy, posiłków, spacerów. W grupie jest dwóch nauczycieli: polsko- i anglo- języczny, dlatego Dziecko chłonie melodią obu języków tak jak w rodzinach dwujęzycznych.


Zajęcia taneczne

Mnóstwo świetnej zabawy, dużo ruchu i uśmiechu ! To doskonale opisuje cotygodniowe zajęcia taneczne prowadzone w starszej grupie przez zawodową tancerkę Kasię Żurawską. Nasze przedszkolaki uczą się podstawowych kroków samby, rumby, walca ….. doskonale się przy tym bawiąc.


Sensorki - zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej

Dziecko doświadcza świata wszystkimi zmysłami. Następnie integruje dochodzące do jego organizmu bodźce. To, w jaki sposób układ nerwowy sobie z nimi radzi, wpływa na sposób postrzegania świata, definiowania rzeczywistości i na jego zachowanie. Gdy w procesie integracji sensorycznej występują zakłócenia, wówczas Dziecko może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, koncentracją, koordynacją, poziomem aktywności, rozwojem, samooceną lub zachowaniem. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego. Z rozwojem integracji sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka.

W naszym przedszkolu „Sensorki” wykorzystywane są jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja wszechstronnego rozwoju. Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach przez doświadczoną terapeutkę integracji sensorycznej.


Zabawy z mową - grupowe zajęcia z logopedą

Zajęcia służą profilaktyce wad wymowy. Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp. ), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny”) oraz analizy i syntezy słuchowej. W skład zajęć ortofonicznych wchodzą kolejno: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia logarytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy. Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy, nie tylko usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, ale również w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.
Dodatkowo Dzieci są objęte są badaniami przesiewowymi w kierunku prawidłowego rozwoju mowy.


Ceramika

Zajęcia maja formę warsztatów. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne. Jedną z takich technik jest ceramika, czyli praca z gliną, co wspaniale rozbudza wrażliwość artystyczną i rozwija zdolności manualne dziecka – formowanie gliny to dla małych rączek dobra gimnastyka, która przygotowuje je do sprawnego posługiwania się kredką i ołówkiem. Dzieci mają też wyjątkową okazję obserwować jaką drogę musi przejść kawałek gliny, aby stać się pięknym kolorowym wyrobem.


Zajęcia rytmiczne

Podobnie jak w przypadku zajęć tanecznych, rytmika to mnóstwo świetnej zabawy, muzyki, ruchu i uśmiechu !


Gimnastyka z elementami Korektywy


Bajkoterapia

Bajkoterapia to, mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Chyba wszystkie Dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, czy po dniu pełnym wrażeń.


Klub Podróżnika

Dzięki spotkaniom z ludźmi, których pasją jest poznawanie świata, dzieci rozbudzą w sobie naturę odkrywcy, osoby otwartej na inne kultury, ciekawość świata.


Klub Miłośnika Przyrody

Dzieci wspólnie z odwiedzającymi nas botanikami i miłośnikami zwierząt, odkrywają piękno otaczającej nas przyrody, nabierają szacunku do natury i dowiadują się wielu interesujących rzeczy na jej temat.


Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych

Drama in English

Zajęcia po angielsku, prowadzone przez Native Speakera, zawierają elementy dramy i pantomimy. Dzieci oprócz tego, że świetnie się bawią, to również przygotowują różnego rodzaju scenki, wcielają się w różne postacie wizualnie oraz emocjonalnie.


Nauka Pływania

Zajęcia basenowe dla grup przedszkolnych odbywają się raz w tygodniu. Jest to Nauka Pływania z doświadczonym instruktorem dla maksymalnie 6 Dzieci.


Akrobatyka

Zajęcia na matach. Pod okiem instruktora Dzieci ćwiczą przewroty, mostki i biorą udział w różnorodnych zabawach usprawniających ich ciała. Jest przy tym mnóstwo dziecięcej radości, bo który z naszych Milusińskich nie lubi czasem pofikać koziołków!


Kółko Szachowe

Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Szachy rozwijają aktywność twórczą, pamięć i uwagę, myślenie logiczno-wyobrażeniowe, konsekwencję i wytrwałość w działaniu.